Card image
AL AZHAR MASJID JADI UNIVERSITAS TERSOHOR DI DUNIA DARI WAKAF

Universitas Al Azhar yang berada di Kairo Mesir dulunya adalah sebuah masjid yang dibangun di kota Kairo Kuno 971 Masehi. Peletakan batu pertama dilakukan atas perintah oleh Khalifah al Mu’izz Lidinillah. Para penguasa kala itu menetapkan wakaf khusus untuk proyek pembangun masjid tersebut.

Awalnya masjid ini bernama Jami al Khahirah. Nama Al Azhar dinisbahkan kepada gelar putri Rasulullah SAW, Fatimah az Zahra. Al Azhar adalah perluasan fungsi masjid sebagai tempat pendidikan pada masa Khalifah Al Aziz. Kegiatan akademis Al Azhar pertama berlangsung pada tahun 975 masehi. Abu Hasan Ali bin Muhammad bin an Nu’man sebagai dosen yang memberi perkuliahan pertama.

Di masa Khalifah al Aziz Nazzar mengembangkan Al Azhar sebagai sebuah institusi pendidikan. Saat ia wafat (996 M) Khalifah al Aziz Nazzar mewakafkan seluruh hartanya untuk membiayai tempat penginapan 35 orang pelajar Al Azhar dari keluarga ekonomi rentan. Pada masa Khalifah al Hakim Baimrillah, merupakan yang pertama menggagas harta wakaf untuk kelangsungan Universitas Al Azhar. Dengan harta wakaf, universitas Al Azhar terus berkembang dan bertahan.

Badan Wakaf Al Azhar mengelola harta wakaf yang diperuntukan bagi beasiswa untuk pelajar yang kurang mampu, asrama mahasiswa, dan kegiatan yang sesuai visi dan misi universitas. Di tahun 1986 tercatat dana wakaf tunai sebesar 147.32 Pound Mesir (senilai Rp 130.69 Miliar kini) diperuntukan untuk 55 fakultas, termasuk 6.154 staf akademiknya.

Negera Mesir mempunyai kementerian wakaf atau Wazirah al Auqaf bertugas mengatur dan memantau pengelolaan wakaf. Perputaran dana wakaf dilakukan bersama Universitas Al Azhar. Saat ini dana wakaf yang dikelola Universitas Al Azhar mencapai sepertiga kekayaan Mesir. Universitas Al Azhar begitu piawai mengelola dana wakaf. Dengan dana wakaf Al Azhar mempunyai banyak rumah sakit, memberi modal usaha, mengirimkan dai dan dosen keseluruh dunia, menerbitkan koran mingguan Shout Al Azhar.(*)
 

Quotes

WAKAF MANDIRI adalah Platform Donasi Digital milik LAZNAS Yatim Mandiri, sebagai media untuk memudahkan donatur dalam menyalurkan donasi wakafnya.